Mobbing handlar om känslor hos människor, Det är viktigt att man vet om man gör någon ledsen eller kränkt på grund av missförstånd och rädsla.

Vad är mobbing?
Mobbing sker inte bara i skolan och i ungdomen. Det sker också i det vuxna livet. Mobbing kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och vanliga ord. Mobbing förekommer också på nätet och det blir bara vanligare och vanligare. Det är lättare att såra en person när man inte kan höra deras röst eller se dem. På internet sprids också rykten mycket lätt. Det finns tyvärr många exempel på ungdomar som har begått självmord på grund av hot och kränkningar på internet.

Läs mer: Mobbing

De har alla sin egen historia och egna erfarenheter. Vissa har gjort det frivillig, andra för de måste. Några gjorde det för länge sedan och andra nyligen. Det de alla har gemensamt, är att de har flytt till Sverige.

 

Mohamad Ammar Hawa, kallad Ammar, har bara varit i Sverige i några månader. Han kommer ifrån Syrien, men går nu i klass 9A. Till Sverige kom han endast med sin farbror.

Historian började i september förra året. Läget var då som nu oroligt i Damaskus och Syrien. Familjen Hawa bestående av Ammar, hans mamma och pappa, bror och syster hade det ändå bra för att leva i ett krigshärjat land. Ammar som äldsta barnet frågade sina föräldrar om han fick tillåtelse att lämna landet för att fly till ett annat land.

Läs mer: Flykten till Sverige: Mohamad Ammar Hawa