Ina Karlsson, deltagare i Elevens val

 

Röster från Elevens val

 

Vi var nyfikna på de andra elevens val ämnena här på skolan. Så vi bestämde oss för att gå runt och ställa ett par frågor till några elever från de olika ställena.

 

Vi började på idrotten där vi intervjuade Savannah Svensson och Maja Edberg som båda går i 7C. När vi frågade om varför de valde just idrott så svarade Savannah att hon  valde idrott för det är hennes favoritämne i skolan. Maja svarade med att det var många av hennes kompisar som valde idrott och dessutom är det hennes favoritämne. Det var alltså en självklarhet för dem att välja idrott, och dem tycker det är riktigt kul. Vi frågade om de kunde säga en bra och en dålig sak med idrotten. Savannah sa att det är tråkigt att gå och byta om och att de nästan alltid är utomhus. Det roliga är att träffa kompisar tycker hon. Maja tycker också det roliga är att träffa kompisar. Det Maja tycker är tråkigt är att Thomas, deras lärare, aldrig är sjuk, så de får aldrig sluta tidigare än vanligt.

Vi tackade för oss och så gick vi vidare till musiken.

 

När vi knackar på dörren sitter halva gruppen och tittar på film medan andra halvan sitter i ett annat rum och övar på låtar. Härifrån bestämmer vi oss för att ta och intervjua Ina Karlsson och Erica Listerud från 7B. Vi undrar varför de valde musik. Ina säger att hon tycker om att spela så hon tänkte att det hade varit kul att göra det mer. Erica svarar att hon spelat musik mycket förr och ville fortsätta med det. Vi frågar vad de tycker om deras lärare, Yvonne och Lelle. Både Ina och Erica tycker de är väldigt duktiga och bra. Vi undrar varför och då svarar Ina med att man har mycket frihet och får göra lite vad man vill. Erica svarade med att de får välja mycket saker själva och de får bra hjälp med det de håller på med. Båda tycker det är riktigt roligt med musik.

Vi sa hejdå och så gick vi vidare till svenska/SO.

 

Ingen känner för att bli intervjuad men till slut ställer Alfons Josefsson, som går i 7A, upp. Vi tar och sätter oss på en bänk i korridoren och frågar vad han tycker om Anita, läraren de har. Alfons svarar att han tycker hon är snäll. Vi frågar också om han tycker det är roligt med svenska/SO och då svarar Alfons med att han inte alls tycker det är kul. Han tycker det är tråkigt. Då frågar vi varför han valde svenska/SO, och då svarar han med att han valde det för han ville.

Vi sa tack och hejdå och så gick vi till vårt sista stopp: bilden.

 

När vi kom till bilden möttes vi av Birgitta, bildläraren. Vi presenterade oss och förklarade vad vi gjorde. Vi frågade om vi fick intervjua två elever och det gick bra. Vi satte oss utanför och väntade. Ut kom Axel Svensson som går i 7C. Vi frågade honom om varför han valde just bild och han svarade med att hans mentor hade slarvat bort lapparna, där de hade skrivit vad de ville ha för ämne. Så när de fick tillbaka nya lappar hade han glömt bort vad han valde först, så det slutade med att han bara skrev något som första val och så blev det bild. Men det var nog helt okej, är vi frågade om han tycker det är kul med bild svarade han med att ja, det var roligt.

Vi sa tack till Axel och väntade på en annan elev. Ut kom Linnéa Sandqvist från 7B. Vi frågade varför hon valde bild och hon sa att bild var hennes favoritämne. Vi bad henne nämna en bra och en tråkig sak med bilden. Linnéa tyckte det tråkiga var att många var stökiga och högljudda eftersom man får göra lite vad man vill. Det hon tyckte var bra var att man får vara kreativ och göra lite vad man vill. Den sista frågan vi hade var, vad tycker du om Birgitta? Linnéa svarade med att hon tycker Biggan är cool och bra, för att hon förklarar sina åsikter på ett bra och formulerande sätt.

Vi tackade Axel och Linnéa och så gick vi tillbaka till oss här på BONT.

 Axel Svensson, deltagare i Elevens val

Reportage av Leina Papadopoulou och Julia Bengtsson

VECKANS MATSEDEL

Login Form