Mobbing handlar om känslor hos människor, Det är viktigt att man vet om man gör någon ledsen eller kränkt på grund av missförstånd och rädsla.

Vad är mobbing?
Mobbing sker inte bara i skolan och i ungdomen. Det sker också i det vuxna livet. Mobbing kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och vanliga ord. Mobbing förekommer också på nätet och det blir bara vanligare och vanligare. Det är lättare att såra en person när man inte kan höra deras röst eller se dem. På internet sprids också rykten mycket lätt. Det finns tyvärr många exempel på ungdomar som har begått självmord på grund av hot och kränkningar på internet.

Vilka och hur många utsätts?
Det har gjorts många undersökningar i om detta och nu står siffran på ungefär 50 000 barn i Sverige. Men då är inte de vuxna inräknade. Det finns ingen riktig gräns för vilka som utsätts för mobbing.


Vilka är mobbare?
De som mobbar har ofta problem på andra håll t.ex. jobbigt hemma, varit utanför, missbrukare/ missbrukande föräldrar. De kan också vara rädda för att bli mobbade själva.


Intervju med kuratorn, Inga-Karin Nilsson

Vad gör du för eleverna?

Först pratar hon med eleven och tar reda på deras upplevelse. Sedan pratar hon med den som mobbat så att hon vet från hans perspektiv. Sedan skriver hon ner uppgifterna i en incident rapport(ett dokument där man skriver ner om någon känt sig kränkt och hur man ska gå vidare). Sedan gör man en bedömning och eventuellt prata med mobbaren.

Är det ett stort problem här i bjurbäckskolan? 
Det förekommer men inte i så stor skala.

Varför tror du att det förekommer?
Mobbaren kan må dåligt eller så förstår den inte att den är taskig.

Har ni någon handlingsplan? 
Ja, det är samma som fråga 1 annars finns det på edwise under elevhälsa. Mentorerna ska gå igenom det med eleverna varje termin.

Vilket kön utsätts mest? 
Det är ingen skillnad.

Vilket sätt är vanligast att bli mobbad på? 
Det är oftast ord och blickar.

Förekommer nätmobbing? 
Ja, det förekommer ibland.

Vad är mobbing? 
När man upprepade gånger kränkt en eller flera personer med mening.

Om BRIS
Bris (Barnens Rätt I Samhället) är en organisation som hjälper barn och unga med deras problem inom våld, kränkningar, mobbing, desperation och allmänna problem. De har chatter, mejl och telefon nummer. Om man ringer till bris på numret 116 111 så varken kostar det eller syns inte i din historia på mobilen. Om man vill kan man prata med andra ungdomar om sina problem anonymt. De tar också upp barn och ungdomars åsikter om samhället och barns rättigheter 

Klicka på länken om du vill veta mer om BRIS

Det finns också bris för vuxna. 

Kontakter till BRIS
Klicka på länken så kommer du till bris startsida

Bris för vuxna finns här

Bris för barn och unga finns här

Om du vill ringa är telefonnumret 116 111 (det är gratis och syns inte i din mobil). Deras mejl och chatt finns på hemsidan

VECKANS MATSEDEL

Login Form